TaludSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Talud

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Talud

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Talud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Talud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Talud

Result = Dijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Talud

Result = Golfoploop VN, Macrostabiliteit VN, Microstabiliteit VN, Ondergrond VN, Taludoppervlak VN

End Set VN link


1. Gedeelte van een dijkprofiel met een helling tussen 1:1 en 1:10.

2. De schuin aflopende zijden aan de binnen- en buitenkant van een dijk.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Binnentalud, Buitentalud
Onderdeel van 
Dijk
Bestaat uit 
Taludbekleding
Gerelateerd concept 
Golfoploop, Ondergrond, Macrostabiliteit, Microstabiliteit, Taludoppervlak


Talud.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares