BuitentaludSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Buitentalud

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Buitentalud

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Buitentalud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Buitentalud

Result = Talud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Buitentalud

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Buitentalud

Result =

End Set VN link


Twee definities:

  1. Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde.
  2. Het schuin aflopende deel aan de rivierzijde van de dijk.
Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Talud
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Boventafel, Buitenberm, Buitenkruinlijn, Buitenteen
Gerelateerd concept 

Zie ook


Buitentalud.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares