MicrostabiliteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Microstabiliteit

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Microstabiliteit

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Microstabiliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Microstabiliteit

Result = Faalmechanisme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Microstabiliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Microstabiliteit

Result = Talud VN

End Set VN link


Weerstand tegen erosie van het talud als gevolg van uittredend water.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Faalmechanisme
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Talud

Zie ook


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares