VoorlandSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Noordwaard: toetsen op stabiliteit: voorland

Result =

End Set VN linkIn principe kan de toetsing op het voorland worden uitgevoerd. Er zijn geen innovatieve elementen toegevoegd in de geometrie van het voorland ten aanzien van een traditioneel ontwerp. In deze toetsing is de diepte van de riviergeul en de afstand tot aan de waterkering van belang (geometrie voorland), alsmede de faalmechanismen afschuiving en zettingsvloeiing. Er mag van uitgegaan worden dat in het ontwerp rekening is gehouden met deze faalmechanismen, zodat deze niet zullen voorkomen. De mogelijke positieve invloed van het griendbos wordt niet meegenomen in de huidige toetsing. De griend zou een positieve uitwerking kunnen hebben op het voorland, dat wil zeggen dat het minder snel afschuift of het optreden van zettingsvloeiing voorkomt, doordat de wortels van de griend de grond kunnen vasthouden. Onbekend is welke diepte deze wortels zouden moeten hebben om een positieve uitwerking te kunnen hebben. Dit zou nader geanalyseerd moeten worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares