Oesterkweek op tafelsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result = BU Buitendijkse productie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result = BU Kweekproces oester off-bottomcultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BU Oesterkweek op tafels

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Oesterkweek in zakken op een kweeklocatie bij Kats (foto: HZ)

Het kweken van oester in zakken is een gangbaar gebruik in Frankrijk, en wordt in Nederland op een enkele kweeklocatie ook toegepast. Het kweken van oesters in zakken (de zakken zijn meestal 0,5 x 1 meter met verschillende maaswijdten) gebeurt op tafels: stalen constructies van 1 bij 3 meter. De tafels zijn gesitueerd in het intergetijdengebied op een hoogte van ongeveer 0,5 meter boven de bodem en vallen bij laag water droog. Ze zijn zo toegankelijk voor onderhoud en dagelijkse droogval beperkt de aangroei. Om aangroei van wieren verder te minimaliseren moeten de zakken met regelmaat omgedraaid en geschud worden, bij voorkeur om de twee รก drie weken in het groeiseizoen (april tot september).HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares