Toetsen op hoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Noordwaard: toetsen op hoogte

Result =

End Set VN linkHet ontwerp van de kruinhoogte van de groene golfremmende dijk heeft met behulp van PC-Overslag en Hydra-BT plaatsgevonden. In het referentie-ontwerp is uitgegaan van een kruinhoogte van 5,0 m + NAP. Door inzet van de griend in combinatie met een berm is de dijkhoogte verlaagd naar 4,3 m +NAP. Het beoordelingsschema van Hoogte HT voor dijken en dammen gaat uit van traditionele dijken en dammen. Indien de dijk of dam niet is ontworpen volgens de vigerende leidraden of gelijkwaardig en de geometrie op de peildatum en de toetsrandvoorwaarden niet ongunstiger zijn dan de ontworpen geometrie en de ontwerpvoorwaarden, wordt gekeken naar het overslagdebiet. Het ontwerp is uitgevoerd met een overslagdebiet van 0,1 l/m/s. Dan wordt gekeken naar de hoogte van de kruin minus toetspeil en toeslagen.

Eenvoudigweg de hoogte (inclusief zettingen) beoordelen zou geen probleem zijn voor een innovatieve dijk, echter hier is sprake van een kruinverlaging in combinatie met golfremmende maatregelen. Hierin voorziet het VTV niet. De groene golfremmende dijk zou afgekeurd worden op het faalmechanisme hoogte bij de huidige toetsing.

Knelpunten

Voorzien zijn de knelpunten:

  • Hoe om te gaan met reductie van hoogte door een golfremmend griendbos? Waar nog meer naar kijken, hoe combineren in toetsing?
  • Hoe kunnen we een griendbos toepassen om hoogte te reduceren, zodanig dat aan (fictieve) toetsing wordt voldaan?
  • Hoe mag je de kruinhoogte verlagen door inzet van griendbos? Hoe berekenen?
  • Gehele toetsingprocedure m.b.t. hoogte moet worden nagegaan cq aangepast.
  • Aanbevelingen wijze aanplanting griendbos en beheer?HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares