Asfalt op bermenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie asfalt op bermen

Result =

End Set VN linkAsfaltberm bij Vlissingen

In de huidige leidraden en technische rapporten zijn bermbekledingen in asfalt een onderbelicht deel van het dijkprofiel. Er zijn geen specifieke rekenregels voor, terwijl belasting en/of stabiliteit waarschijnlijk wel afwijken van de situatie op het talud. Ook de wijze van uitvoering loopt uiteen van regio tot regio. Het doel is te komen tot een aantal standaard uitvoeringsvarianten van een asfaltbekleding op bermen en om voor die varianten te komen tot een set rekenregels waarmee de bekleding op de berm kan worden berekend.

Afhankelijk van eventuele nevenfuncties van de met asfalt beklede berm, de hoogteligging van de berm en de aard van de aangrenzende bekledingen kunnen verschillende belastingen een rol spelen bij het ontwerp en de beoordeling van dit type berm. Ook de belastingduur is van belang.

Niet alleen de belasting op de berm is van belang, maar ook de opbouw van de asfaltbekleding op de berm. Ten behoeve van opbouw van de asfaltbekleding zijn enkele studies uitgevoerd naar verschillende soorten asfalt zoals WAB, GAB en surflagen in combinatie met verschillende funderingslagen.

Gerelateerde onderwerpen
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares