Intertidal communitySet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Intertidal community

Result = Ecologie en duurzaamheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Intertidal community

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Intertidal community

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Intertidal community

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Intertidal community

Result = Coastal habitat VN, Community structure VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Intertidal community

Result = Droogvalduur VN, Golven VN, Saliniteit VN, Turbidity VN, Waterkering VN, Waterstand VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Ecologie en duurzaamheid
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Coastal habitat, Community structure
Bestaat uit 
Benthic community, Schelp, Seaweed
Gerelateerd concept 
Golven, Waterkering, Waterstand, Droogvalduur, Saliniteit, Turbidity
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares