GolvenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Golven

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Golven

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Golven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Golven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Golven

Result = Hydraulische condities VN, Hydrodynamics VN, Oppervlaktewater VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Golven

Result = Golfbelasting VN, Golfmodel VN, Intertidal community VN

End Set VN link


Vloeistofdynamica Oppervlaktegolf (vloeistofdynamica), een golf op het wateroppervlak onder invloed van de zwaartekracht en oppervlaktespanning, zoals:

  • Getijgolf, een golf die ontstaat onder invloed van de zwaartekracht van de Maan en ook wel de Zon
  • Tsunami, een vloedgolf uit zee die de kuststrook overspoelt
  • Zeegang en zeedeining, door de wind opgewekt in oceanen en zeeën
  • Scheepsgolf, boeggolf en hekgolf, golfpatroon opgewekt door een varend schip
  • Rimpeling of capillaire golf ten gevolge van een steen, regendruppels of een windvlaagje, en onder invloed van oppervlaktespanning
Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Deining, Havenslingering, Windgolven
Onderdeel van 
Oppervlaktewater, Hydraulische condities, Hydrodynamics
Bestaat uit 
Diffractie, Golfcondities, Golffront, Golfhoogte, Golflengte, Golfperiode, Golfspectrum, Golfsteilheid, Oceanography, Refractie, Significante golfhoogte
Gerelateerd concept 
Golfbelasting, Golfmodel, Intertidal community
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares