HillblockMateriaal
Afwerkingsmateriaal Hillblock
Steenbekleding Betonzuil
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Open ruimte zorgt voor mogelijkheid van begroeiing. Ecovariant is in ontwikkeling.
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie. Alleen voet inwassen.
 
Ontwerp
Handleiding Mbv steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dikte filterlaag. Open oppervlak. Dichtheid beton.
 
Uitvoering Plaatsing machinaal. Ervaring vereist.
Aandachtspunten Ervaring vereist. Vlakke ondergrond nodig. Plaatsing op filterlaag op geotextiel. Alleen voet inwassen. Gerealiseerd open oppervlak moet overeenkomen met ontwerp. Halve elementen. Visueel aspect. Aansluiting op andere bekledingen vereist aandacht door grote openingen.
 
Beheer en onderhoud Mate van inwassing bijhouden. Afhankelijk van afmeting en gewicht handmatig te plaatsen. Zettingen ondergrond, uitspoelen onderlagen zichtbaar in bekleding.
Duurzaamheid Standaard bijna 30% minder beton.
Faalmechanismen Opdrukken, Verzakken, Te grote open ruimte
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Miramap (open oppervlak)


Hillblock betonzuilen
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares