BuitenkruinlijnSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Buitenkruinlijn

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Buitenkruinlijn

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Buitenkruinlijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Buitenkruinlijn

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Buitenkruinlijn

Result = Buitentalud VN, Kruin VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Buitenkruinlijn

Result =

End Set VN link


Lijn die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud, waarlangs de toetsing op hoogte plaatsvindt.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Buitentalud, Kruin
Bestaat uit 
Gerelateerd concept HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares