TaludhellingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Bepalen van de taludhelling

Result =

End Set VN linkEen schematische weergave en een voorbeeld van de opbouw van de bekleding staan in figuur 1. De taludhelling is meestal bepaald door de aanwezige uitgangssituatie en/of de gewenste wijze van aansluiting aan het voorliggende schor. In veel gevallen zal de helling circa 1:6 of flauwer zijn.

Figuur 1: Dwarsdoorsnede van het ontwerp van een kleidijk met een flauw talud.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een steiler profiel, bijvoorbeeld in situaties waarbij het gewenst is om minder ruimte te gebruiken. Figuur 2 geeft een voorbeeld van een kleidijk met een steiler talud.

Figuur 2: Dwarsdoorsnede van het ontwerp van een kleidijk met een steil talud.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares