ZeespiegelSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeespiegel

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeespiegel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeespiegel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeespiegel

Result = Abiotische factoren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeespiegel

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeespiegel

Result =

End Set VN link
De hoogte van de zeespiegel heeft invloed op de aanwezigheid en ontwikkeling van flora en fauna in het water, de vooroever en in schorren en slikken. Omdat zeespiegelstijging een grote druk geeft op de ecosystemen van de kust, is het nodig om de complexiteit en onzekerheden van de voorspellingen nader te beschouwen. Een toekomstige zeespiegelstijging te voorspellen is erg ingewikkeld omdat er sprake is van een combinatie van diverse processen die op verschillende tijdschalen betrekking hebben, zoals de thermische expansie van het zeewater, de toevoer van water van gletsjers en de veranderende opslag van water op het land. Rahmsdorf (2007) stelt dat een semi-empirische benadering het meest geschikt is om toekomstige zeespiegelstijging te voorspellen. Het resultaat van deze benadering is een verwachte stijging van de zeespiegel van 0,5-1,4 meter in 2100, vergeleken met 1990.

Een reconstructie van de gemiddelde zeespiegel van 1870 – 2004 liet niet alleen een stijging zien van 0,195 meter, maar toonde ook een versnelling van de stijging aan in de 20ste eeuw. Als deze versnelling constant blijft, leidt zij tot een stijging van 0,28-0,34 meter in 2100, vergeleken met 1990 (Church & White, 2006).ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares