Waterbouwkundige werkenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result = Zeegras Menselijke activiteiten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Waterbouwkundige werken

Result =

End Set VN link
De aanleg van waterbouwkundige werken kan grote gevolgen hebben op het karakter van het ecosysteem. Het systeem waarin een dergelijk omvangrijk project wordt uitgevoerd ondergaat vaak ingrijpende veranderingen. Factoren die in de regel beïnvloed worden door de aanleg van waterbouwkundige constructies zijn: getijde, input van zoet en/of zout water, troebelheid, samenstelling van de waterkolom, stroompatroon en dus ook het geulenpatroon. In Nederland zijn vele grootschalige projecten uitgevoerd, zoals de afsluiting van de Zuiderzee, de sluitingen van het Grevelingenmeer en het Veerse Meer, en de aanleg van de Stormvloedkering in de Oosterschelde. Indien de dammen, dijken en sluizen aangelegd zijn, veranderen ze een systeem volledig. Echter voordat het zover is gaat er steeds een periode van werkzaamheden aan vooraf. Veelal gaat dit gepaard met een verhoging van de troebelheid van de waterkolom wat een negatief effect heeft op de zeegrassen door de verminderde lichtbeschikbaarheid. Daarnaast zijn er ook vele kleinschalige projecten uitgevoerd, die meer lokaal invloed hebben, zoals de op vele plaatsen uitgevoerde sanering van kleine polderlozingen (Wijgergangs en de Jong, 1999).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares