VergunningSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Vergunning

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Vergunning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Vergunning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Vergunning

Result = Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Vergunning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Vergunning

Result =

End Set VN link


Voor de werkzaamheden dienden vergunningen aangevraagd te worden in het kader van de Natuurbeschermingwet, aangezien de werkzaamheden plaatsvonden in het Natura2000-gebied de Oosterschelde. Op de pagina van het Projectbureau Zeeweringen vindt u een overzicht van de vergunningen die zijn verleend om het experiment in de Oosterschelde doorgang te laten vinden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares