Uitvoeren van de zeegrastransplantatiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link
Van 2007-2012 is ongeveer 2800 m2 klein zeegras verplaatst van donorlocaties Viane West en Viane Oost (beide Schouwen-Duiveland), Krabbenkreek Noord (St. Philipsland) en Goese Sas (Zuid Beveland) naar tien mitigatielocaties gelegen te Viane Oost (Schouwen-Duiveland), Krabbenkreek Zuid en Dortsman Noord (beide Tholen), Krabbenkreek Noord (St. Philipsland), en Roelshoek (Zuid Beveland) (zie figuur 1).

Tijdens en na de verplaatsingen werd het zeegras (zowel aanplant als natuurlijke populaties) van 2007-2013 door onderzoekers van Radboud Universiteit-NIOZ drie tot zes maal per jaar gemonitord. Op deze pagina van het Projectbureau Zeeweringen vindt u een overzicht van de rapportages van de werkbezoeken.

Figuur 1: Overzicht van de aanplant (mitigatie)- en donorlocaties van de zeegrasmitigaties die in de Oosterschelde hebben plaatsgevonden in de jaren 2007 tot en met 2012 (Giesen et al. 2012).

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares