Transplantatiewijze vaststellenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Transplantatiewijze vaststellen

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Indeling van de transplantatieplots in veilig, kansrijk en open hart (Giesen et al.).


Klein zeegras is een soort die groeit in dichte zoden en overwintert door middel van de ondergrondse delen, zodat transplantatie van forse zoden voor de hand ligt. Plaggen die op geringe afstand van elkaar worden gelegd kunnen elkaar beschermen en beschutten. De gekozen transplantatiestrategie dient er ook op gericht te zijn om uitbreidingskansen bevorderen. Hierop gebaseerd werden er aanvankelijk twee strategieën gekozen: een ‘veilige’ strategie, met weinig verlieskansen, maar ook relatief minder uitbreidingskansen in de omgeving; en een ‘kansrijke’ strategie, met grotere kansen op verlies, maar ook grotere kansen op uitbreiding. Bij de transplantaties die later hebben plaatsgevonden is er nog een derde indeling bijgekomen: de ‘open hart’-indeling (zie figuur 1).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares