TemperatuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Temperatuur

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Temperatuur

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Temperatuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Temperatuur

Result =

End Set VN link
Ten aanzien van de temperatuur blijkt dat Zostera sp een brede range heeft waarin hij kan groeien. De maximale temperatuurtolerantie van Zostera marina loopt volgens verschillende auteurs sterk uiteen, met een grote variatie in zowel de onder- als de boventemperatuur. Een aantal gevonden waarden zijn: 0 tot +30 oC, -6 tot +44oC, +5 tot +27 oC en -10 tot +35oC. Een onderzoek concludeerde dat +25 tot +30oC lethaal is voor Zostera marina. Een andere survey vond dat de vegetatieve groei van Zostera marina plaatsvindt tussen +10 en +15oC, de generatieve fase tussen +15 en +20oC en dat boven 20oC de groei zou stoppen. Deze brede range (grootteorde -6 tot +35oC) hangt waarschijnlijk voor een groot deel samen met het feit dat Zostera sp een grote geografische verspreiding heeft. Wel geven veel auteurs aan dat litoraal Zostera marina in gematigde streken over het algemeen in de winter afsterft door de vorst, waardoor deze daar dus ‘eenjarig’ wordt. De verschillende ranges hebben dan ook waarschijnlijk te maken met verschillende geografische genotypen van de Zostera-soorten in de diverse klimaatregio’s waar ze voorkomen.

Voor Nederland zijn niet zo veel kwantitatieve data bekend. In het Veerse meer zijn kiemplanten aangetroffen bij 6 oC en in het Grevelingenmeer is gemeten dat de vegetatieve groei begint bij 10 oC en de bloei en zaadzetting in juli tot september bij een temperatuur vanaf 15 oC. Uit experimenten blijkt dat temperatuur een positief effect heeft op de kieming van zaden van zowel Zostera marina als Zostera noltii. Voor de overleving van de kiemplanten blijkt echter dat juist een lagere temperatuur beter is (10 oC) (de Jong en de Jonge, 1989).

Het verdwijnen van zeegras bovengronds in Nederland is waarschijnlijk enerzijds een aanpassing aan de winterse omstandigheden, maar wordt daarnaast ook veroorzaakt door de sterke begrazing (zie verder begrazing).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares