Selecteren van de donorlocatiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Selecteren van de donorlocaties

Result =

End Set VN link

Op basis van bezoeken aan de Goese Sas, de Slikken van Viane en de Zandkreek Noord op 12 en 18 mei 2007 is besloten de Slikken van Viane (op Schouwen-Duiveland) te gebruiken als primaire donorlocatie en de Goese Sas achter de hand te houden als reservelocatie. De Slikken van Viane hebben als voordeel dat ze goed bereikbaar zijn en er voldoende zeegras beschikbaar is; de Goese Sas is minder goed te bereiken en de Zandkreek Noord bevat te weinig zeegras (slechts 10 m2). Uit de inventarisaties van eind mei 2007 blijkt dat er geen broedvogels aanwezig zijn op de donorlocaties. Andere potentiƫle donorlocaties vielen eerder af vanwege geringe hoeveelheden zeegras of vanwege een grote afstand tot de mitigatielocaties (Giesen et al. 2008).

Zie tabel 1 en figuur 1 voor een overzicht van de donor- en mitigatielocaties.

Tabel 1: Locaties en arealen van uitgevoerde transplantaties (Giesen et al. 2014).
Jaar Donorlocaties Getransplanteerd (m2) Aanplantlocaties
2007 Viane West 189 Dortsman Noord
Viane West 378 Krabbenkreek Zuid
2008 Viane Oost 257.5 Krabbenkreek Noord
Viane Oost 257.5 Roelshoek
Viane Oost en West 257.5 Krabbenkreek Zuid
Viane West 257.5 Dortsman Noord
2010 Viane Oost 351 Krabbenkreek Noord
Krabbenkreek Noord 144 Krabbenkreek Noord
2011 Goese Sas 510 Roelshoek
2012 Krabbenkreek Noord 180 Viane Oost
Totaal 2782
Figuur 1: Overzicht van de aanplant (mitigatie)- en donorlocaties van de zeegrasmitigaties die in de Oosterschelde hebben plaatsgevonden in de jaren 2007 tot en met 2012 (Giesen et al. 2012).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares