Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie

Result =

End Set VN linkFiguur 1: Plaggenrooier in bedrijf op de donorlocatie (Giesen et al. 2007)
.


Door de aannemer BTL/van der Maas is speciaal voor de zeegrasmitigaties een ‘plaggenrooier’ ontwikkeld die aan een kraan wordt gemonteerd en ongeveer werkt als een grote kaasschaaf (zie figuur 1). Een houten bak van 0,75 m bij 1,5 m past precies in deze plaggenrooier en de gerooide 10 cm dikke plag komt direct in deze (geplastificeerde) bak terecht. Na het rooien van een plag wordt hij samen met de houten bak uit de plaggenrooier gelost. Daarna wordt een nieuwe bak aangebracht voor het rooien van de volgende plag. Plaggen werden gerooid tot op een afstand van 15 meter vanaf de teen van de dijk, zoals gespecificeerd in de gedoogbeschikking. Van tevoren is met graszoden geoefend en na enige pogingen op de Slikken van Viane lukte het om gelijkmatige zeegrasplaggen te rooien. Daarbij werd gebruik gemaakt van een grote kraan van 17 ton die een reikwijdte had van 5 meter en daardoor minder ver de slikken op en af hoefde te rijden. Om wegzakken in het zachte slib zo veel mogelijk te beperken, zijn er stalen rijplaten van 0,6 bij 6 meter (met een gewicht van 800 kg per stuk) gebruikt. Het rooien gebeurde doorgaans met een team van vier man: twee man voor de twee kranen, één voor de tractor met aanhangwagen (neerleggen, nazorg en vervoer van plaggen), en één voor het aanbrengen van de houten kisten in de plaggenrooier/schoonhouden van de plagggenrooier (Giesen et al. 2007).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares