Prepareren van de aanplantlocatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Het aanbrengen van een laag schelpen op de aanplantlocatie (Giesen et al. 2007)
.


De plots werden met behulp van twee kleine kranen op drie verschillende manieren voorbereid op het leggen van de zeegrasplaggen (Giesen et al. 2007):

  • Voor de blanco’s: verwijderen van bovenlaag van 10 cm;
  • Voor de schelpenbehandeling: verwijderen van bovenlaag van ca. 17 cm, en aanbrengen van schelpenlaag van 7 cm (Figuur 1);
  • Voor de netbehandeling: verwijderen van bovenlaag van 10 cm, en aanbrengen van een net (bestaand uit één stuk; Figuur 2).
Figuur 2: Plot waarin een net in de ondergrond is aangebracht (Giesen et al. 2007)
.


Figuur 3: Luchtfoto met een overzicht van de werkzaamheden op de aanplantlocatie Dortsman Noord (Giesen en Van Katwijk 2008)
.

Geleerde lessen

In 2007 werden acht van de 24 plots in de Krabbenkreek Zuid voorzien van afbreekbare netten als anti-wadpierbehandeling. Deze maatregel werkte goed tegen de wadpieren maar had ongunstige neveneffecten, zoals het (vermoedelijk) zuurstofloos worden van de bodem. Daarnaast kwamen delen van netten regelmatig bloot te liggen en moesten opnieuw worden toegedekt met sediment. Omdat de schelpenbehandeling ook goede resultaten lijkt te geven tegen wadpieren werd in april 2008 besloten de netbehandeling verder te staken en alleen met schelpenbehandelingen door te gaan (Giesen en Van Katwijk 2008).

Het lager aanleggen van zeegrasplots waardoor er water blijft staan bij laagwater heeft een positief effect op zeegrasgroei gedurende het jaar van aanleg. Deze plots hogen in de eerste winter wel op tot normale hoogte, waardoor het zeegras een forse sedimentatie moet verduren. Dit blijkt negatief te correleren met de winteroverleving (Giesen et al.).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares