Nabehandelen van de donorlocatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Donorlocatie nadat de zeegrasplaggen zijn verwijderd in de 15m-zone, met op de voorgrond velden met slijkgras Spartina anglica (Giesen et al. 2007)
.


Om het herstel van de donorlocatie te bevorderen is er na het rooien van de zeegrasplaggen een 10 cm dikke schelpenlaag aangebracht op de plaats waar de plaggen zijn verwijderd en daarop is weer een sliblaag aangebracht zodat het geheel weer even hoog is als de aangrenzende slikken. Dit is vervolgens zo glad mogelijk gestreken (Giesen et al. 2007).

Geleerde lessen

Teruggroei van het zeegras in de werkstroken is afhankelijk van een goede afwerking: werkstroken moeten niet te hoog of hellend worden afgewerkt, stenen moeten worden verwijderd, en de schelpenlaag moet breed genoeg en niet te diep worden aangelegd. Daarnaast blijft herkolonisatie afhankelijk van nabije zeegrasvelden: als deze er niet (meer) zijn, of sterk aan het afnemen, dan heeft dit gevolgen voor teruggroei in de werkstrook (Giesen et al.).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares