Monitoren van de zeegrastransplantatiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Conclusies zeegrasmitigatieproeven VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Transplantatieplot in het voorjaar 2010 met een sterk wadpierreliëf (Giesen et al. 2010)
.


Direct na iedere zeegrastransplantatie is een nulmeting uitgevoerd en vervolgens is ieder plot een aantal keren gemonitord. Gemeten zijn parameters die te maken hebben met de toestand van het zeegras, andere biologische parameters, substraat/bodem en porievocht. Verder zijn ieder jaar op het hoogtepunt van het groeiseizoen (eind aug – begin sep) gemeten: zeegrasscheuten, wadpieraantallen en –reliëf en chemie van porievocht. Voorts zijn gedurende een jaar of enkele jaren gemeten: microreliëf m.b.v. Global Navigation Satellite System (GNSS9), wadslakjes, alikruiken, krabben en bedekking met schelpen. De methode van monitoring en analyses staan vermeld in hoofdstuk 2 van het eindrapport (Giesen et al. 2014 pp. 13-20).

Tabel 1 geeft een overzicht van de parameters die zijn gemeten.

Tabel 1: Parameters van de monitoring van de zeegrasplots in de jaren 2008-2013 (Giesen et al.).
Parameter Methode Nulmeting Monitoring
Algemeen Fotografisch vastleggen van patches + +
Zeegras Schatting van bedekkingspercentage + +(2008)
Schatting van uitbreiding +
Schatting van het aantal bloeiende scheuten & bloeistadium + +
Schatting van % zwarte/bruine bladeren + +
Oppervlakte inschatten m.b.v. grid +
Karteren m.b.v., RTK-GPS + +
Substraat Schatting %-bedekking schelpen + +
Waterbedekkings-% + +
Hoogte wadpierhoopjes (gem. van adulte, cm) + +
Microreliëf m.b.v. RTK-GPS +
Poriewater samples +
Sedimentmonsters +
Diepte van behandelingslaag +
Overige biologische factoren Aantal wadpieren/m2 (juveniel) + +
Aantal wadpieren/m2 (volwassen) + +
Bedekkingspercentage macroalgen + soorten +
Aantal wadslakjes/m2 (t.m. 2009) + +
Aantal alikruiken/m2 (t.m. 2009) + +
Aantal (strand)krabben/m2 (t.m. 2009) + +
Epifyten bedekkings% (gem. v. 4 scheuten) +
Ganzenkuilen (incidenteel) +

Monitoring in de jaren 2008-2014

In de periode 2008-2014 hebben de onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen een groot aantal veldbezoeken gehouden om de ontwikkeling van de zeegrastransplantaties te monitoren. Op deze pagina van het Projectbureau Zeeweringen vindt u een overzicht van de werkbezoeken.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares