Menselijke activiteitenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result = Zeegras Ecosysteemfuncties zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Menselijke activiteiten

Result =

End Set VN linkDe groei en ontwikkeling van zeegras wordt (meestal negatief) beïnvloed door activiteiten van de mens. De activiteiten die hier worden besproken zijn:HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares