MacroalgenbloeiSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result = Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Macroalgenbloei

Result =

End Set VN link

Er zijn sterke aanwijzingen dat de aanwezigheid van hoge dichtheden van macroalgen (groenwieren) een negatieve invloed heeft op de groei van zeegras (Han et al. 2016). Nelson & Sullivan (2018) onderzochten verschillen in de groei van Zostera marina gerelateerd aan minieme hoogteverschillen van enkele centimeters. Planten in de lagere stukken hadden een hogere biomassa en langere stengels dan planten op de hogere stukken. Het verschil in conditie bleek toe te schrijven aan de grotere hoeveelheden groenwieren die makkelijk accumuleren op de hoge stukken.

Zie verder de pagina's over het aanplanten van groot zeegras in de Waddenzee en de pagina's over het inzaaien van zeegras.

Voor klein zeegras lijkt dat verband niet zo duidelijk. Philipart en Dijkema (1994) vonden voor de Waddenzee dat de bedekking met macroalgen geen noemenswaardig effect had op het voorkomen van klein zeegras (Zostera noltii).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares