KlimaatveranderingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result = Zeegras Menselijke activiteiten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Klimaatverandering

Result =

End Set VN link


Over de gevolgen van klimaatsverandering is weinig te zeggen zonder eerst de aard van de verandering nauwkeuriger te kennen. Een algemene lijn kan zijn dat bij hogere watertemperaturen (boven de 20oC) en gelijkblijvende instraling de maximale diepte waarop zeegras nog kan voorkomen zal afnemen. De effecten van een stijgende waterspiegel zijn nauwelijks aan te geven, aangezien deze onder andere afhangen de morfologie en de hydrodynamische condities (de Jong en de Jonge, 1989).

Ook de conclusie van een uitgebreid overzichtsartikel is dat de effecten van klimaatverandering op het voorkomen van zeegrassen waarschijnlijk zeer groot zullen zijn, maar dat het lastig is de exacte effecten precies te voorspellen (Short & Neckles 1999).

Verzuring van de oceanen is niet het gevolg van klimaatverandering maar wordt ook veroorzaakt door de toegenomen CO2-concentratie in de atmosfeer. In een mesocosmexperiment bleek de combinatie van hogere stroomsnelheden en verzuring betere groeicondities voor Zostera noltei te bewerkstelligen (Egea et al. 2018).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares