Groeicondities zeegrasSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Groeicondities zeegras

Result =

End Set VN linkDe onderstaande condities hebben invloed op het voorkomen van zeegras (Giesen et al. 2008):

  • Blootstelling aan golfslag ( zie ook deze pagina).
  • Droogvalduur: meestal komt de plant voor bij 50-70% droogvalduur. Binnen deze zone zijn vooral die plekken geschikt die volledig afwateren ( zie ook deze pagina).
  • Wadpier (Arenicola marina): de wadpier kan het zeegras onder een laagje sediment bedelven, en er kunnen serieuze problemen ontstaan bij dichtheden >60 per m2. Daarnaast is er op veel plaatsen in de Oosterschelde het fenomeen dat de ‘tandpastahoopjes’ van de wadpier niet of nauwelijks bij ieder getij worden weggespoeld, waardoor er een versterkt microreliëf ontstaat. In deze gebieden met versterkt reliëf blijft na droogvallen veel water stagneren omdat het slecht afstroomt naar de geulen, waardoor er een laagje water van enkele cm achter kan blijven (zie ook deze pagina) .
  • Veelkleurige zeeduizendpoot Nereis diversicolor: deze soort eet onder meer zeegraszaden. In een vergelijkbaar gebied in de Thamesmonding is dit een serieus probleem bij herkolonisatie. In de Oosterschelde zou dit ook kunnen spelen indien met weinig zeegrasmateriaal een groot gebied geherkoloniseerd zou moeten worden. Bij voldoende zeegraspatches zal de plant zich overigens voornamelijk vegetatief uitbreiden.
  • Macroalgen bedekken het zeegras, waardoor lichtgebrek ontstaat, en bij afbraak van de macroalgen ontstaan bovendien toxische stoffen (zie ook deze pagina).

· Epifyten nemen licht weg, maar de epifyten kunnen evenwel weer begraasd worden door wadslakjes Peringia (Hydrobia) of alikruiken Littorina, als er tenminste niet te veel waterdynamiek is (zie ook deze pagina).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares