Getijdeamplitude WaddenzeeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Getijdeamplitude Waddenzee

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Overzicht van de gemiddelde laagwaterstand per wantij (in cm) in de Waddenzee voor en na de aanleg van de Afsluitdijk (Wanink en Van der Graaf 2008)
.

De bovengrenzen van de zones waarin litoraal en sublitoraal groot zeegras voorkomen, worden bepaald door de droogvalduur (kans op uitdroging). Het getijverschil en de daaruit voortvloeiende gemiddelde laagwaterstand zijn daarmee van groot belang voor de groeikansen. Na de afsluiting van de Zuiderzee nam het getijverschil in de westelijke Waddenzee vrij snel toe, bij Den Helder met circa 25 cm en nabij Harlingen zelfs met 50 cm (zie Figuur 2). Van der Heide et al. (2006). hebben aan de hand van dieptekaarten van 1930 en 1997 de gemiddelde laagwaterstanden per wantij bepaald (Figuur 1). Deze zijn na voltooiing van de Afsluitdijk in het vergelijkbare gebied lager geworden dan daarvoor. Naar het oosten toe worden de huidige waarden nog lager. In deze richting neemt ook het getijverschil toe (Wanink en Van der Graaf 2008).

Figuur 2: Tijdserie van het jaargemiddelde verschil tussen hoog- en laagwater nabij Harlingen (Wanink en Van der Graaf 2008)
.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares