Experimenten met zeegrasherstel in het Grevelingenmeer


Context VN set links: model = Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in het Grevelingenmeer


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in het Grevelingenmeer

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN link


In 2014 is een zaai-experiment uitgevoerd in het Grevelingenmeer met grootzeegraszaden afkomstig uit Sylt, een Waddeneiland in Duitsland. De resultaten van dit experiment staan beschreven op deze pagina.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares