Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde


Context VN set links: model = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN linkFiguur 1: Veld van klein zeegras (Zostera noltii) langs de teen van een dijk bij Viane (Giesen et al. 2008).

Van 1997 tot 2015 zijn taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland vervangen of verbeterd in verband met de veiligheid. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd onder leiding van Projectbureau Zeeweringen dat een samenwerkingsverband is tussen Rijkswaterstaat Dienst Zeeland en het Zeeuwse Waterschap. Op een aantal plaatsen langs de dijk waar de werkzaamheden plaatsvonden kwam klein zeegras Zostera noltii voor (zie figuur 1). Ervan uitgaande dat in een zone van 8-15 meter breed vanaf de teen van de dijk zou worden gewerkt, betekende dat totaal ongeveer 4000-8000 m2 aan klein zeegras gevaar liep te verdwijnen. Om de effecten van de werkzaamheden voor de zeegraspopulatie te beperken, werd besloten om het zeegras te transplanteren naar geschikt geachte locaties elders in de Oosterschelde.

Verder lezen

Deze context beschrijft de methodiek van de verplaatsingen en de manier waarop het effect van de verplaatsingen gemonitord is. De onderstaande conceptmap geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten, condities en doelstellingen van dit experiment. De onderdelen van de conceptmap zijn aan te klikken waardoor de onderliggende informatie beschikbaar komt.Referenties
Zeegras Uitvoeren schelpenproeven VN Zeegras Nabehandelen van de donorlocatie VN Zeegras Rooien van de zeegrasplaggen op de donorlocatie VN Zeegras Prepareren van de aanplantlocatie VN Zeegras Transplantatiewijze vaststellen VN Zeegras Kiezen van de aanplantlocaties VN Zeegras Groeicondities zeegras VN Zeegras Selecteren van de donorlocaties VN Zeegras Plaatsen van de plaggen op de aanplantlocatie VN Zeegras Vervoeren van de zeegrasplaggen VN Zeegras Uitvoeren van de zeegrastransplantaties VN Zeegras Vergunning VN Zeegras Monitoren van de zeegrastransplantaties VN Zeegras Conclusies zeegrasmitigatieproeven VN Zeegras Aanbevelingen formuleren voor toekomstige zeegrasmitigaties VN Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties VN Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VNVerplaatsen zeegras Oosterschelde V20190417
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares