Doelstelling van de zeegrastransplantatiesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result = Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Doelstelling van de zeegrastransplantaties

Result =

End Set VN linkDe doelstelling van het project Zeegrasmitigaties was tweeledig:

  1. in de eerste plaats was het verplaatsen van het zeegras uit de werkstroken die zouden worden gebruikt voor de versterking van de dijkbekleding bedoeld als mitigatiemaatregel in het kader van de Natuurbeschermingswet en Natura2000;
  2. een tweede doelstelling was om te experimenteren met de transplantatiemethode zodanig dat het succes van de transplantaties geoptimaliseerd werd.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares