Aanleg van de AfsluitdijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result = Zeegras Ecologie van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result = Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Aanleg van de Afsluitdijk

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Sluiting van de Afsluitdijk op 28 mei 1932. Fotocollectie Nieuw Land, Directie Wieringermeer; J. Potuyt.


De aanleg van de Afsluitdijk en de daarmee gepaard gaande afsluiting van de Zuiderzee in 1932 heeft een grote verandering veroorzaakt in de abiotiek van de westelijke Waddenzee.

Figuur 2: De afsluitdijk heden ten dage. Foto Hendrik van Kampen, FryslansiteHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares