ZandhongerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zandhonger BwN

Result = Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zandhonger BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zandhonger BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zandhonger BwN

Result = Sedimentatie- en erosieprocessen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zandhonger BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zandhonger BwN

Result =

End Set VN linkZandhonger is de naam van het proces waarbij de erosie van slikken en platen groter is dan de sedimentatie. Erosie treedt op als de golven het sediment van de platen en slikken losslaan en het sediment vervolgens verdwijnt door de stroming. Bij rustig weer treedt sedimentatie op. Door de verminderde dynamiek in bijvoorbeeld de Oosterschelde komt er te weinig sediment in suspensie om voor voldoende aanwas van de platen en slikken te zorgen, terwijl er nog wel af en toe erosie optreedt, met name bij stormcondities. Het resultaat is dat er sediment verdwijnt van de slikken en platen naar de geulen van de Oosterschelde.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares