Zachte waterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zachte waterkering

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Zachte waterkering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Zachte waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Zachte waterkering

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Zachte waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Zachte waterkering

Result =

End Set VN link


Een waterkering die opgebouwd is uit bijvoorbeeld zand, zoals een duin of stuifdijk, waarbij geen steenachtige materialen gebruikt zijn als bekleding. Helmgras of gras vormen een flexibele zachte toplaag.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Waterkering
Smaller concept 
Duin
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 


Duin.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares