WindopzetSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Windopzet

Result = Hydrodynamica VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Windopzet

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Windopzet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Windopzet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Windopzet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Windopzet

Result = Strijklengte VN, Waterstand VN

End Set VN link


Lokale waterstandverhoging als gevolg van de door de wind op een watermassa uitgeoefende kracht.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Hydrodynamica
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Stormopzet
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Strijklengte, Waterstand

Zie ook


Windopzet.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares