WetlandSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Wetland

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Wetland

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Wetland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Wetland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Wetland

Result = Intergetijdegebied VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Wetland

Result = Erosion control VN, Voorland VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Intergetijdegebied
Bestaat uit 
Salt marsh, Slik
Gerelateerd concept 
Voorland, Erosion control
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares