Wet MilieubeheerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Wet Milieubeheer

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN, Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Wet Milieubeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Wet Milieubeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Wet Milieubeheer

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN, Activiteiten in het kader van de wet Milieubeheer VN, Opstellen startnotitie m.e.r. Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Wet Milieubeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Wet Milieubeheer

Result =

End Set VN linkDe Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. De wet geeft aan hoe overheden zoals gemeenten en provincies het milieu beschermen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn milieuplannen, milieukwaliteitseisen, milieueffectrapportage (MER), vergunningen, milieujaarverslagen en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële maatregelen om een schoon milieu te stimuleren, zoals heffingen (rioolheffing van de gemeente), bijdragen (de verwijderingsbijdrage voor afgedankte auto’s) en schadevergoedingen (het opruimen van een olielek). Om vervuiling van het milieu te voorkomen of bestaande problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering of luchtvervuiling maken gemeenten, provincies en het Rijk milieubeleidsplannen. Zo'n plan beschrijft doelen en wanneer die bereikt moeten worden, zoals hoeveel procent afval moet worden hergebruikt, of welke schadelijke stoffen fabrieken en bedrijven niet of minder mogen uitstoten.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares