WaterwetSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Waterwet

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN, Toetsing dijken met ecologische concepten VN, Visie-beleid-wetgeving VN, Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Waterwet

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Waterwet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Waterwet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Waterwet

Result = Wetgeving VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Waterwet

Result = Deltaveiligheid VN, Passende beoordeling VN

End Set VN link


De Waterwet die op 22 december 2009 van kracht geworden is, regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. In de Waterwet zijn acht wetten met betrekking tot het waterbeheer geheel of soms gedeeltelijk geïntegreerd. Deze wetten komen daarmee te vervallen, hetgeen resulteert in een vermindering van regels, een vereenvoudiging van het vergunningenstelsel en minder administratieve en bestuurlijke lasten.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
PBZ vergunningen en ontheffingen, Waterdunen, Toetsing dijken met ecologische concepten, Visie-beleid-wetgeving
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Wetgeving
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Deltaveiligheid, Passende beoordeling
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares