Waterschap Scheldestromen


Context VN set links: model = Waterschap Scheldestromen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Waterschap Scheldestromen

Result = Controlerend orgaan toetsen VN, Controlerend orgaan uitvoeren VN, Dijkversterking Zeeland VN, Uitvoerend orgaan toetsen VN

End Set VN link

Context VN set links: model =


Het waterschap Scheldestromen is ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws Vlaanderen. Het beheersgebied van het waterschap komt globaal overeen met de oppervlakte van de provincie Zeeland en beslaat ongeveer 190.000 ha. In dit gebied bevinden zich 13 gemeenten met in totaal 380.000 inwoners. Meer informatie vindt u op de site van het waterschap.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares