WaterbouwasfaltMateriaal
Afwerkingsmateriaal Waterbouwasfalt
Steenbekleding Asfalt
Toepassing Oploopzone, Overslagzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Dichte bekleding, geen begroeiing (eventueel wat wieraangroei).
Bijzonderheden Wordt ook gebruikt voor onderhoudspaden (bij voorkeur wegenbouwasfalt gebruiken).
 
Ontwerp
Handleiding TR-asfalt, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Rekening houden met overdrukken.
 
Uitvoering Meestal met de bak i.p.v. een asfaltspreidmachine.
Aandachtspunten Juiste temperatuur. Juiste mengselsamenstelling. Juiste mate van verdichting.
 
Beheer en onderhoud Regelmatig voorzien van nieuwe slijtlaag.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Erosie, Opdrukken, Scheuren, Stripping
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Boren, Miramap (vocht), Valgewicht deflectiemetingen


Waterbouwasfaltbeton
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares