WaterbodemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Waterbodem

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Waterbodem

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Waterbodem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Waterbodem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Waterbodem

Result = Meer VN, Rivier VN, Zee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Waterbodem

Result = Morfologie VN, Ontgronding VN

End Set VN link


Onder waterbodems wordt alle bodem die zich onder het wateroppervlak bevindt verstaan.

Nederland is een land vol water. De meeste van deze wateren worden van nature in de loop der tijd ondieper door sedimentatie van slib en plantenresten. Deze sedimentatie kan tot problemen leiden wanneer het water te ondiep wordt voor bijvoorbeeld een goede waterhuishouding of de scheepvaart. Lozingen op oppervlaktewater in het verleden, bijvoorbeeld industriën en riooloverstorten, en aanvoer van verontreinigingen via de grote rivieren uit het buitenland hebben er de afgelopen decennia voor gezorgd dat veel waterbodems matig tot sterk zijn verontreinigd.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Meer, Rivier, Zee
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Morfologie, OntgrondingWaterbodem.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares