WaakhoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Waakhoogte

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Waakhoogte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Waakhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Waakhoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Waakhoogte

Result = Kruin VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Waakhoogte

Result = Golfoverslag VN

End Set VN link


De hoogte van de kruin van de waterkering boven het ontwerppeil. De minimale waakhoogte is zodanig dat er geen golven over de dijk slaan.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Reststerkte
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Kruin
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Golfoverslag

Zie ook


Waakhoogte.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares