Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Result =

End Set VN link
De primaire waterkeringen in Nederland dienen iedere zes jaar getoetst te worden op de veiligheid. Het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) levert de beheerder de voorwaarden voor die toetsing. Op de pagina van Rijkswaterstaat kunt u hier meer over lezen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares