VoorontwerpnotaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Voorontwerpnota

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Voorontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Voorontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Voorontwerpnota

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Voorontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Voorontwerpnota

Result =

End Set VN linkAls het dijkvak vrijgegeven is kan begonnen worden met het ontwerp van de nieuwe bekleding. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het voorontwerp en het definitief ontwerp. Bij het voorontwerp worden meerdere varianten opgesteld die vervolgens tegen elkaar worden afgewogen.

De volgende stappen worden doorlopen:

  • Keuze deelgebieden: Het dijkvak wordt opgeknipt in een aantal deelgebieden die verschillen qua hydraulische belasting, dijkgeometrie of ecologische randvoorwaarden. Daarbij is de verwachting dat deze verschillen zullen leiden tot een andere bekleding.
  • Opstellen ontwerpvarianten voor het onderbeloop: Voor het onderbeloop wordt nagegaan welke bekledingstypes toepasbaar zijn. Op basis hiervan worden voor elk deelgebied de ontwerpalternatieven bepaald. Deze worden gegroepeerd tot 2 à 3 ontwerpvarianten voor het onderbeloop op het hele dijkvak.
  • Keuze voorkeursalternatief onderbeloop: Op basis van technische, ecologische en andere criteria worden de varianten voor het onderbeloop met elkaar vergeleken en wordt het zgn. voorkeursalternatief gekozen. Dit is de variant met de hoogste kwaliteit-prijsverhouding.
  • Keuze overige bekleding: Op basis van de technische en andere voorkeuren wordt de overige dijkbekleding (berm, kreukelberm, etc.) gekozen. De keuze geschiedt rechtstreeks omdat er weinig alternatieven zijn en de technische en ecologische voorkeur meestal hetzelfde zijn.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares