Voorland
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Voorland

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Voorland

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Voorland

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Voorland

Result = Buitendijks VN, Wetland VN

End Set VN link


Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied wordt ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder de definitie van voorland. Het voorland kan zowel onder als boven water liggen, en zelfs boven Toetspeil.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Vooroever van een dijk
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Buitendijks, Wetland

Voorland definitie.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares