Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam

Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam
Context Oesterdam veiligheidsbuffer
Decompositie type IOR

ActivityConceptmap

Centraal in de verkenningsfase staat de beantwoording van de waarom-vraag. Waarom is er een probleem van het Ministerie van I&M en waarom is een planstudie nodig? De nadruk ligt op de analyse van nut en noodzaak om het gesignaleerde probleem als project aan te pakken waarbij onder meer inzicht vereist is in de effecten en kosten van de oplossingsrichtingen.

In de verkenning die in 2010 is gestart is sprake van fasen. De voorfase waarin ideeën zijn ontstaan en soms door toevallige omstandigheden tot bloei zijn gekomen. Het project 'Zandhonger' en het flitsproject 'Bloedkoralen van de Oosterschelde' hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. De voorfase van project Oesterdam veiligheidsbuffer heeft een eigen conceptmap, waarin de activiteiten getoond worden die leiden tot het definiëren van het project.
Oesterdam VB: samenwerking afstemmen met partners Definiëren van project Veiligheidsbuffer Oesterdam Uitvoeren onderzoek naar zandhonger Oosterschelde i.h.k.v. MIRT Verkenningen uitvoeren in kader Bloedkoralen van de Oosterschelde Maatregelen ter bestrijding zandhonger Oosterschelde Presentaties verkenningen: bloedkoralen van de Oosterschelde Oesterdam zuid: Versterkingsplan Oesterdam zuid: toetsen Oesterdam zuid: toetsrapportage Oesterdam zuid: beslissing tot versterken Oesterdam zuid: versterken Voorfase van project Veiligheidsbuffer Oesterdam Verkenning Veiligheidsbuffer Oesterdam Oesterdam veiligheidsbufferVoorfase van project
Over deze afbeelding


De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van Verkenning Veligheidsbuffer Oesterdam
Instantie van
Betreft


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares