VerkalitMateriaal
Afwerkingsmateriaal Verkalit
Steenbekleding Betonzuil
Toepassing Oploopzone, Tijzone/golfklapzone
Ecologie zout milieu Open ruimte zorgt voor mogelijkheid van begroeiing
Bijzonderheden Beloopbaar voor recreatie.
 
Ontwerp
Handleiding Mbv steentoets, Handreiking dijkbekledingen
Aandachtspunten Dikte filterlaag. Sortering filterlaag. Open oppervlak. Dichtheid beton. Interlock.
 
Uitvoering Plaatsing machinaal. Ervaring vereist.
Aandachtspunten Ervaring vereist. Vlakke ondergrond nodig. Plaatsing op filterlaag op geotextiel. Interlock moet voldoende sluiten voor meerwaarde interlock.
 
Beheer en onderhoud Zettingen ondergrond, uitspoelen onderlagen zichtbaar in bekleding.
Duurzaamheid
Faalmechanismen Opdrukken, Verzakken, Te grote open ruimte
Detectiemethode Visueel, Meten visueel, Miramap (open oppervlak)


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares