Vergunningen en ontheffingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Vergunningen en ontheffingen

Result =

End Set VN linkDe uiteindelijke vergunning of ontheffing is het resultaat van het proces van vergunning/ontheffing aanvraag. Hiervan is dit een voorbeeld.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares