VeiligheidszoneSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Veiligheidszone

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Veiligheidszone

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Veiligheidszone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Veiligheidszone

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Veiligheidszone

Result = Invloedszone VN, Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Veiligheidszone

Result = Macrostabiliteit VN

End Set VN link


Tot de waterkering behorende gronden, die daadwerkelijk bijdragen aan het waarborgen van de stabiliteit, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de waterkering.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Invloedszone, Waterkering
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Macrostabiliteit

Zie ook


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares