Veiligheid, natuur en recreatie stimulerenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Veiligheid-natuur-recreatie stimuleren

Result =

End Set VN linkBuilding with Nature (BwN) interventies hebben als doel om Ecosysteemdiensten te bewerkstelligen. De belangrijkste dienst die door de BwN interventies wordt gestimuleerd is het waarborgen van veiligheid. De ontwikkeling van recreatie en natuur zijn andere belangrijke ecosysteemdiensten die worden gestimuleerd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares